top of page
Z.Tül Akbal Süalp

 

Lisans 

Psikoloji

İstanbul Üniversitesi

1981

Y. Lisans

Cinema Studies

City University of New York

1992

Doktora

Sosyoloji

MimarSinan Üniversitesi

1997

 

Sanatta Yeterlilik

Sinema

Marmara Üniversitesi

1999

 

5-Akademik Ünvanlar:

Öğretim Görevlisi       :           1996- 1997 Yeditepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi

1994- 1995 İstanbul Teknik Üniversitesi

1997- 1999 Beykent Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi

1999- Mimar Sinan Üniversitesi

1993- 1997   Boğaziçi Üniversitesi

 

Yardımcı Doçent        : Beykent Üniversitesi, 1997

                                      Yeditepe Üniversitesi, 1999

 

Doçent                        : Yeditepe Üniversitesi, 2000

                                      İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2003

 

Profesör                      : Bahçeşehir Üniversitesi, 2007                                                      :

         

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1.Doktora Tezleri

Berrin Yanıkkaya,“Kentte Kadın Sesleri 1990 Sonrasında İstanbul’da Kentli Kadının Kültürel Ürünler Aracılığıyla Kendini İfadesi (Bir örnek Tür Olarak Rock Müzik)”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosoyoloji ve Metodoloji Programı, 2004.

 

Mikhail Pushkin, “Steampunk: Reinventıng Identity of the Future-Past” Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Medya Çalışmaları Doktora Programı 2015

 

6.2.Yüksek Lisans Tezleri

 

Billur Dokur “The Critique of Everday Life in Capitalist Society: Alienation, Fiction and Reality in Michael Haneke’s Films”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve TV Yüksek Lisans Programı, 2005.

B. Ece Şakrak, “Globalization And Localization Of Western Television Program Formats In The Turkish Context: Survivor, Turkey-Greece Game Playing: Ideology, Narrative And Representation”, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2008.

 

Biril Atış, “Yeni Türk Sineması Ve Yabancılaşma” Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitusü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2008.

 

Ogan Koçan, “The Representation Of Muted Women In Independent Turkish Cinema After 1990: Pandalar Ve Penguenler”, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitusü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2010.

 

Billur Ülkü, “Coming To Terms With The Past In Turkısh Cinema After The 1990s”, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2010.

 

Ceyda Aşar, “Hafıza İle Hikâyenin Arasında… 2000 Sonrasında Yapılmış Üç Türk Filminin Anlatı Yapısının Analizi”. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitusü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2010.

 

Yeliz Günel, “The Apparatus Of Miniature Art: Sufi And Sunni Islam”, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2010.

 

Ayşe Şule Süzük, "Orhan Pamuk'un “Kar" ve "Masumiyet Müzesi" adlı romanlarında kadının temsili" İstanbul üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü Kadına araştırmaları Yüksek Lisans Programı, 2011.

 

Deniz Gürgen “The Historiography of Blockbuster Historical Films” Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2012.

 

Funda Kaya “Representation of Precarious Labour and City Outskirts in the Late Cinema of Turkey” Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2013.

 

Duygu Karadon “Representation of Constructed Body in Science Fiction cienema” Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema TV Yüksek Lisans Programı, 2016

 

7-Yayınlar

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

“A Space For a Dialogue”, Cultural Studies Symposium: Popular Cultur(es), Ege Üniversitesi, İzmir, 13- 15 May 1998.

 

“Outsider at the doorsteps, in the circles and with the face of fear”, ‘Outsider Project’ Conferences 21st-23rd May, The British Culture and Istanbul Bilgi University, 1998.

 

“Filmnoir Cities: Lost in space and time, yet surviving”, 3rd International Crossroads Conference in Cultural Studies, Birmingham, 24th June, 2000.

 

“The first, second, third, and the fourth look or the lost look on the doorsteps, windowsills, alleys and the highways and recovering the third space on the crossroads”, 4th International Crossroads Conference in Cultural Studies, Tampere, Finland,  June, 2002.

 

“Sinemada Başka Kentler”, Kentte Sinema – Sinemada Kent Etkinliği (Marmara Üniversitesi Film Radyo TV Bölümü, İstanbul Fransız Enstitüsü, İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü İşbirliği ile 2- 3 Ekim 2003),  3 Ekim 2003.

 

 “The out- of – Focus, Vacuumed and Sealed Image Subjects of City: Are they looking for off- screen spaces for cognitive maps”, 9th International Cultural Studies Symposium: [City in (Culture] in City), May 5- 7, 2004

 

"Days of Streets, Night Navigations and Dreams or not: Focus in, focus out, and off-screen spaces from the new arrivals”, Cinema in Europe: Networks in Progress, ASCA Conference, University of Amsterdam, June 22- 26, 2005.

 

"Vacuumed and sealed image subjects of city and scenes from alleys” Visualising the City Symposium, University of Manchester June 27- 28, 2005.

 

 “Kent, İmge Özne ve “dışarlıklı” ZAMANMEKANLAR”,  3. Mimarlık ve Felsefe Toplantısı “zaman . mekan / mekan . zaman İstanbul: İTU, 18 – 19 Kasım 2005

 

 “The Real Is Far Beyond The Giant Mountain In The Land Of The Inferential Past Tense”/ “Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağının Ardında: “Gerçek” New Directions In Turkish Film Studies Conference IX : Cinema and Reality‏”? Kadir Has University, May 2- 4 2008.

 

“Usual Suspects And Unusual Upcomıngs In Current Turkıish Cinema”, Akbank Sanat,panel discussion Panelists: Prof. Dr. Tül Akbal (Film Critic-Bahçeşehir Üniv.), Engin Ertan (Film Critic), Dan Fainaru (ScreenDaily), Rüdiger Suchsland (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Moderatör: Fatih Özgüven Akbank Sanat, April 15  2009.

 

“Cinema Of Thresholds Without Gravıty Under Urgent Times:  Distant Voices, Still Lives” 2011 Society for Cinema and Media Studies Conference SCMS New Orleans, LA March 10-13, 2011.

 

“While working class produce the knowledge of their experiences…” the Politics-Workers-Inquiry Conference University of Essex, Thursday May 2nd, 2013

 

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

“Begegnen, kennenlernen, erfaren”, Kültür: ein Gender- Projekt aus Istanbul, Zürich: Shedhalle, 1997, s. : 86-90. “Karşılaşma, tanışma ve deneyim”, Kültür: İstanbul’dan bir “toplumsal cinsiyet” Projesi, Zürich: Shedhalle, 1997, s.: 81-85.

 

Birhan Keskin, Tül Akbal Süalp Özen Yula, Eksik Kitap Tuhaf Defter / Wanting Book Odd Notebook  (fiction);  (İngilizce Fransızca ve Türkçe) Self01 Projesi, Mental Klinik & Production Musée d’Art Moderne Grand –Duc Jean Mudam Camp de Base, Luxembourg, 2004.

 

Editör: İçindekiler, (İngilizce Fransızca ve Türkçe) Self01 Projesi, Mental Klinik & Production Musée d’Art Moderne Grand –Duc Jean Mudam Camp de Base, Luxembourg, 2004.

 

“Violence Muted women under scene of some glorified lumpen men” interviewed by Basak Senova in New Feminism: worlds of feminism, queer and networking conditions Marina Grzinic and Rosemarie Reitsamer (eds) Vienna: Löcker publishers, 2008.

 

“The Glorified Lumpen ‘Nothingness’ vs. Night Navigations” Cinema and Politics Deniz Bayraktar (ed), Cambridge Turkish Cinema Reader, Cambridge 2009

 

“Kino progow bez punktu oparcia w czasie zawirowan” Nowe Kino Turcia (ed) Jana Topolskiego Krakow- Warszawa: Linia Filmova 2010 pp: 31- 92

 

“Cinema of Thresholds, Without Gravity, Under Urgent Times: Distant voices, Still Lives”New Cinema, New media: Reinventing Turkish cinema (ed by M Akser & D Bayraktar Cambridge: CSP,  2014

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Rüzgar dönüyordu, bütün coğrafyalarda”, Cogito, sa: 14, Bahar 1998, slr: 234-252.

 

“Fredric Jameson’la Söyleşi: Tül Akbal, Güven Güzeldere, Ferda Keskin”, Cogito, sa:15, Yaz 1998, slr: 233- 250.

 

“Babil Kulesi Tutsaklarına Bakhtin’den Öneriler”, Toplumbilim, sa:14, Ekim

2001, slr: 53-60.

 

“Sığınanlar, kiracılar ve gecenin içinde kaybolanların ev sahipleriyle eşitlendiği öyküler: Yedinci Kıta”, TOPLUMBİLİM Dergisi I Sinema özel sayısı, “Avrupa Sineması” Dosyası, editor: Deniz Derman İstanbul: Bağlam, 2005, slr: 49- 54

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

“Teknoloji, Temsil ve Algı: İçinde deneyimin buharlaştığı kutu ve deneyimin hayal perdesi”, 1. İLETİŞİM KONGRESİ, İstanbul: 2000. 

 

“Türkiye’de Sinema ‘Film Noir’ ya da Dışavurumcu İklimin İçinden Geçerken”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler II, İstanbul: Haziran 2000

 

“Sokağa bakan pencereleriyle eleştirinin evi:  Eleştiri İktidarı kime verir?  Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler III, İstanbul: Haziran 2001.

 

“Türkiye ve Dünya Sinemalarında Kara film ve Ardındaki Dünya: Kayıp Mekanlar geçici Zamanlar”, II. İletişim Kongresi İstanbul 2001.

 

“Sözün Hiç Kimsenin Ülkesine Sürgünü” ,  Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler IV, İstanbul: Haziran, 2002.

 

“Bir Deneyimin tarihi; tarih deneyimleri ve deneyim tarihi”, bildirisi Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler V,  İstanbul: Haziran, 2003.

 

“Geçmişin yaban ülkesinde kalanları, şimdinin yerçekimsizliğinde uçuşanları ve geleceğin puslu havasında silik duranı Unutma !”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VI, İstanbul: Haziran, 2004.

 

“Vahşet Acı ve Sorumluluk”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Terör, Şiddet ve Toplum Sempozyumu İstanbul: 25-26 Nisan 2005.  

 

“Yabanıl, Dışarlıklı ve Lümpen “Hiçlik” Kutsamaları seyrelmiş toplumsallık ve yükselen faşizan hallerin  “post”lar zamanı...”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı VIII: Sinema ve Politika Kadir Has Üniversitesi,  16-18 Mayıs 2007.

 

“Nuri Bilge Ceylan Sinemasında ZamanMekan /Chronotope and Cinema in Nuri Bilge Ceylan Films” Nuri Bilge Ceylan Sineması Paneli 4.ULUSLARARASI BODRUM FİLM FESTİVALİ 15-21 Haziran, 2007.

 

“Bakışın Altında Kent: Lümpen Odaksız Ve Dışarlıklı” kayıtdışı 01 yer(siz)leşme YTÜ Mimarlık fakültesi Tasarım Haftası 4- 9 Şubat, 2008.

 

“Yabanıl, Dışarlıklı ve Lümpen “Hiçlik” Kutsamaları seyrelmiş toplumsallık ve yükselen faşizan hallerin  “post”lar zamanı...”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı VIII: Sinema ve Politika Kadir Has Üniversitesi,  16-18 Mayıs, 2007.

 

“Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağinin Ardinda: “Gerçek”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı IX : “Cinema and Reality‏” Kadir Has University, May 2- 4 2008.

 

Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağının Ardında: “Hayali Cihan Değer”? Ya Da Cem Yılmaz’ın Alamet-i Fahrikası” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı X: Sinema ve Hayal, Kadir Has Üniversitesi, 7- 9 Mayıs 2009.

 

“Unutmak İstemenin Boşluğunu Dolduranlar: Arabesk-Noir ya da Hiçlik Kutsamaları” Kültür Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karaelmas 2009: Medya ve Kültür 2-4 Temmuz 2009.

 

“Türk Sineması’na Yeni Bakışlar: Derviş Zaim” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, süreli programlar dizisi 28 Şubat 2010.

 

"Yöntem Arayışında Yeniden ve Hep Karşılaşmak", Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XI "Sinema Ve Yeni"Yeni ve Yeniden Kuram ve Yöntem, Kadir Has Üniversitesi 6-8 Mayıs 2010.

 

“Yeniden Yazma: Edebiyat Uyarlamaları” Yazıdan Söze Sempozyumu Boğaziçi Üniversitesi, 20- 21 Mayıs 2010, Katılımcılar: Olcay Akyıldız (moderatör), Ezel Akay, Gürsel Korat, Tül Akbal, Şükran Yücel, Başak Deniz Özdoğan “Mekânın Hiçleştirilmesi”, TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II, İTÜ, 20--23 Mayıs, 2010.

 

“Son Dönem Türkiye Sinemasında Muhafazakârlık Halleri” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XII: Sinema ve Felsefe Kadir Has Üniversitesi,  Mayıs 2011.

 

“Derviş Zaim Sineması” 18. Altın Koza Film Festivali Adana Büyükşehir Belediyesi 17 – 25 Eylül 2011.

 

“Sinemada Kadın Emeği” 48. Antalya Uluslararası Altın Palmiye Film Festivali 8- 14 Ekim 2011 Akdeniz Üniversitesi 14 Ekim 2011.

 

“Son Dönem Türkiye Sineması” 18-24 Kasım 2011 2.Malatya Uluslararası Film Festivali 22 Kasım 2011.

 

 “Kolektif kamusal alan ve ortak deneyim ufku mümkün mü?” Karaburun Bilm Kongresi 4_7  Eylül 2013

 

“Çok Katmanlı mekansal Dönüşümün Ekonomi Politiği”, 13. International Conference of Political Economy / 13. Uluslar arası Ekonomi Politik Konferansı Kocaeli Üniversitesi 23- 24 Ekim 2013

 

“Tahakküm, toplumsal yırtılma ve hegemonyanın iflası: özel bir zaman mekân” Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Film Araştirmalarinda Yeni Yönelimler Xvii - Sinema Ve Zaman   5-7 MAYIS 2016

 

Diğer yayınlar

 

"Şehir Şiddet ve Sinema", Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmokoloji Dergisi, Şiddet Özel Sayısı Cilt:1 Ek Sayı:4, 1993.

 

" Dr. Caligari, Kafka ve Biz", Antrakt,Sayı:28, Ocak 1994.

 

"Yeniden Üretebilmenin Şiiri", Kitap-lık, YKY, sayı:9, Haziran-Temmuz 1994.

 

"İstanbul'un Sinema Macerasi", Istanbul, Sayı: 10, Temmuz, 1994.

 

"Zamanı ve Mekanı Yeniden Düşlemeni Sıırı",25. Kare, sa:11, Nisan Haziran 1995 slr: 14-18.

 

"Büyük Adalı Beyaz Oğlan Çocuğun  Kaygıları ve Tepkisel Destanlar, Konu Parkları...", Antrakt, sa:44, Mayıs Ek 1995 slr:7-10.

 

" Seyircinin Sessizliği", Antrakt, Sa:44, Mayıs, 1995, s:32.

 

"Sinemanın Kamusal Alanı ve Popüler", 25. Kare, sa:12, Temmuz- Eylül 1995

 

“Festivalde Buluşma: Sonsuza Dek Çözülemeyiz”, 25.Kare, sa:15, Temmuz- Eylül 1996

 

“Veri Toplumundan Notlar”, 25. Kare, no: 19, Nisan- Haziran, 1997, slr: 3-5

 

“Sinemanın Yaşamla Buluşması: Felsefe, Sanat, Bilim, Teknoloji Kendi Alanlarını ve Öykülerini Arar.” , 25. Kare, no:20, Temmuz- Eylül, 1997, slr: 35- 44.

 

“Allegori ve Temsil: Korkunun yüzü ve çığlığın izleği filmler; hüsn-ü talil sinemasından örnekler”, 25.Kare, sa: 22, Ocak –Mart, 1998,slr: 11-13.

 

"Allegori ve Temsil II: Korkunun yüzü ve çığlığın izleği filmler”, 25 Kare, sa:23, Nisan- Haziran, 1998, slr: 11-19.

 

 “Toplumsal atık olarak insanın hüznü, coşkusu ve kendini kurtaracak öyküleri”, 25 Kare, sa:24, Temmuz- Eylül 1998, slr: 58-66.

 

 “Az Sonra”, Radikal İKİ,  25 Ekim 1998.

 

“Allegori ve Temsil III: Sonun başlangıcı, gizemli şehir ve gemide” 25 Kare, sa:26, Ocak- Mart 1999, slr:13-20.

 

“Türk Sinemasına İlişkin Sorular ve Önermeler”, 25. Kare, sa: 27, Nisan Haziran 1999, slr: 19-21

 

“Mevzini Savun Diyor Sefil Fare”, Birikim, sa:123, Temmuz 1999, slr: 76-82.

 

Tül Akbal & Nedim Süalp, “Çok alametler göründü”, Birikim, sa:124-125, Eylül- Ekim 1999, slr: 45-54.

 

 “Puslu havanın kifayetsiz muhteris kurtlarının diline vurunca...”, Pazartesi, Mart 2000,

 

 “ Gece, Kent ve Çirkin Ördek Yavruları”,  25. Kare , sa:  Nisan-Haziran 2000,  slr.18- 22.

 

 “ Cinayeti Görmezden Gelme İklimi”, Birikim, sa: 133,  Mayıs, 2000, slr: 57- 63.

 

 “Karındeşen Jack çok bilen bir beyaz adamdı...”, Pazartesi, Mart 2002

 

“Kadınlar film yapıyor... kadınlar filme bakıyor...filmmor kadın filmleri festivali” Postexpres, Mart 2003

 

“Sinema eğitimi bir sanat eğitimi mi, yoksa bir akademik eğitim mi?“ Antrakt, Haziran 2003, sa: 70, s:37.

 

“Rüzgarların yol açtığı zaman-Mekanın yol ayrımı yaratan yatağı” Antrakt, Temmuz Ağustos 2003, sa:71, slr: 8- 12.

 

“ Kara delikler üzerinden esen bir bahar kışkırtıcı mıdır?” Antrakt, Kasım 2003, sa: 74

 

“Bağımsız sinema kim(ler)den ve ne(ler)den bağımsızdır ve illaki niye bağımsızdır?”, Antrakt, Aralık 2003- Ocak 2004, sa: 75- 76 slr: 20- 22.

 

“Birkaç itiraz; bir yönetmen bir film ve biraz söylenme”, Antrakt, Şubat 2004, sa: 77, slr: 42- 43.

 

“İçinden İnsan Geçen” Antrakt, 2004, sa: 78- 79- 80, slr: 40- 41.

 

“Başka bir zaman uzakta, şimdi burada” Milliyet Sanat, Eylül 2005: 558 /126301: 44- 45.

 

“Kent ,sinema ve distopya”, Yeni Sinema, Sonbahar 2005 sayı:16: 136-138.

 

“Meselesi, dili ve arayışı olan sinema: Derviş Zaim Sineması” Milliyet Sanat Aralık 2006:11-13.

 

“Tartışmalı bir film festivalinin ardından” Yeni Sinema, Sonbahar/ Kış 2006/2007  sayı: 18: 5-7

 

“İşçi Sınıfı Cennete Gider” Yeni Sinema, Sonbahar/ Kış 2006/2007, sayı: 18: 62-64

 

“Uzun Sonbaharda Dökülen Melekleri Gören Çocuk”, Yeni Sinema, Sonbahar/ Kış 2006/2007 sayı: 18: 140-142

 

“Yuvarlak masa: Günümüz sinemasındaeğilimler” A. Kanbur, N Algan & Z Atam ile söyleşi Yeni Sinema, Sonbahar/ Kış 2006/2007,  sa: 18: 49-58.

 

“Sırları dökük aynadan geçerken” Radikal 2 17 Aralık 2006:12

 

“Melodramın mayhoşluğu, risk almak, ya da kapitalismin sunaklarından madunun sesi geliyor mu?”,  Yeni Sinema, Bahar/Yaz 2007 sayı: 19:

 

“Küçük Kahramanlar ya da Moloch & Moses” Arredamento Mimarlik "Otoyol ve Metropol” dosyası, Temmuz / Ağustos 2007, sa: 204: 75- 77

 

“Sıradanın Selameti” Milliyet Sanat, Ağustos 2007: 64- 65.

 

“Bakışı Kristalleştirmek”, Empire, Ocak 2008, 44-45.

 

“Yarının Kapısını Ne Açar?” Yeni Film, sa: 15, Mart 2008, 23-26.

 

“Mary”, “Kapımı Çalma Sakın/ Don’t Come Knocking”, “Kolera Günlerinde Aşk” Empire Mart 2008

 

“Untraceable” Empire Mayıs 2008

 

“İhtiyarlara Yer Yok /No Country for Old Men” Empire Haziran, 2008

 

“Tabanca / Revolver” Empire Temmuz”, 2008

 

“Bir kuşun kanadına düşleri yüklemişler...” Gezici Festival Dergsi ve Altyazı  Kasım 2008

 

“Belirsiz Özne Hollywood”, Yeni Sinema Nisan 2009

 

“Karşı olmak, Karşı Durmak” / “Anti-ism: Making a Stand” 15. Gezici Festival Festival Karşı ANTI bölümü Katalog Kitap: Ankara: ASD 2009

 

“Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi I”, YeniFİLM, sayı:20, Haziran Eylül 2010 slr:35-41.

 

“Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi II”, YeniFİLM, sayı:21, Kasım Ocak 2010 slr:35-41.

 

“Türkiye Sinemasının Dönemselleştirilmesi III”, YeniFİLM, sayı: 22 Şubat Nisan 2011 slr: 63- 68.

 

“Kimin İçin Sinema?” YeniFİLM, sayı: 23, Haziran Eylül 2011 slr: 73- 83.

 

“Haziran’dan bir ortak deneyim... Kamusal Alan Üzerine”, YeniFİLM, sayı: 30-31 slr. Yaz 2013

 

"Saklı bir geçmiş zamanda geri dönülemiyen Evrensel Kültür sa:264 Aralık 2013 slr: 76-78.”

 

"Rüzgar Döndü Yaklaşıyor Fırtına Lakin Ne Haldesin? YeniFİLM, sayı: 32 slr:51-55 Mart- Haziran 2014.

 

“Tepkici Bir Isyanın Mağdur Iktidarı” Evensel Kültür 275, Kasım 2014 slr: 26 -29.

 

“Gelmiş olsan sıradan kaçış yok” Evensel Kültür sa. 281 Mayıs 2015 sa:81.

 

“Belgeselin Bize Yaptığı” YeniFİLM, sayı: 37-38 Kasım 2015-Ocak 2016 slr:62-24.

 

Kitaplar:

 

ZamanMekan: Kuram  ve Sinema: melez zamanların mekan gölgelerinde iklimler, rüzgarlar ve gece haritaları, Bağlam, Haziran 2004.

 

Editor:  Kültür ve Toplum, İst:Hil, Kasım 1995

 

Editör:  Oyun, Mayıs 2002

 

Editör: İçindekiler, (İngilizce Fransızca ve Türkçe) Self01 Projesi, Mental Klinik & Production Musée d’Art Moderne Grand –Duc Jean Mudam Camp de Base, Luxembourg, 2004.

 

Birhan Keskin, Tül Akbal Süalp Özen Yula, Eksik Kitap Tuhaf Defter,  (fiction) (İngilizce Fransızca ve Türkçe) Self01 Projesi, Mental Klinik &

 

Production Musée d’Art Moderne Grand –Duc Jean Mudam Camp de Base, Luxembourg, 2004

 

Z. Tül Akbal Süalp, Necla Algan Ayla Kanbur, Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası, Ankara De-Ki, 2008.

 

Editor: Aslı Güneş İle birlikte Taşra’da Var Bir Zaman: Taşra kavramı üzerine tartışmalar İstanbul: Çitlembik, 2010

 

Editor: M. Nedim Süalp / Aslı Güneş / Z. Tül Akbal Süalp SINIF İLİŞKİLERİ: Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi? İstanbul: Bağlam 2011 (Aralık)

 

Editör: Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik Devrim Yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji İstanbul Bağlam 2012 (Kasım)

 

Editör: Z. Tül Akbal Süalp Külkedisi Manifestoları desenler Nesrin Çelik İst:Doğan 2015 (Ekim)

 

 

 

 

Kitap Bölümleri

 

"Yabanlar, Ötekiler Sudaki  Balıklar: Postmodern Koşullar mı, Postmodern Koşullanmalar mı?" Kültür ve Toplum 1 İst: Hil 1995, slr:64-88.

 

 “Outsider: Peçenin Önünde; Peçenin Ardında Mercek ve Kadraj Ayarlarından Yeni Konumlara: 2000’lerin Avangardı Mümkün mü?”, Dışarıda Kalanlar/ Bırakılanlar, yay. Haz: N Avcı, D Derman, S Kırca. A Yumul     İst: Bağlam, 2001slr:

 

“Türkiye’de Sinema ‘Film Noir’ ya da Dışavurumcu İklimin İçinden Geçerken”  Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler II, İstanbul: Bağlam, 2001 slr: 89-98

 

 “Sokağa bakan pencereleriyle eleştirinin evi:  Eleştiri İktidarı kime verir? Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler III, İstanbul: Bağlam 2003, slr:11-24.

 

 “Sözün Hiç Kimsenin Ülkesine Sürgünü” ,  Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler IV, İstanbul: Bağlam 2005

 

“Bir Deneyimin tarihi; tarih deneyimleri ve deneyim tarihi”, bildirisi Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler V  İstanbul: Bağlam 2006 slr: 41-48

 

“Geleceğin puslu havasında silik duranı Unutma !”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VI ,  İstanbul: Bağlam 2007 slr:121-

 

“Kamusal Alan, Deneyim ve Kluge”, Kamusal Alan, der: Meral Özbek, İstanbul: Hil Yayınları, 2005, slr:653- 675.

 

“Vahşet Acı ve Sorumluluk”, Terör, Şiddet ve Toplum, der Firdevs Gümüşoğlu, İstanbul: Bağlam, 2006, slr:75- 87.

 

“Adı Vasfiya bir hülyaydı”, adı: Atıf Yılmaz, Ankara: Dost 2006, 126-134.

 

 “Kent, İmge Özne ve “dışarlıklı” ZAMANMEKANLAR” zaman . mekan , İstanbul: YEM, 2008

 

“Tarihin Uzun Bekleyenine” (Derleyenler D Hattatoğlu & G E Apaydın) Tuttuğumuz Yollar: Kenar Kuram Yöntem, Anahtar 2008

 

“Hatirasi Çok Derin… Çalikuşu” 60’lar Türk Sineması.

 

“Yabanıl, Dışarlıklı ve Lümpen “Hiçlik” Kutsamaları seyrelmiş toplumsallık ve yükselen faşizan hallerin  “post”lar zamanı...”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VIII: Sinema ve Politika İstanbul: Bağlam 2009

 

“Zaman ve mekana (Mü)dahil Olmak...” Edebiyat Sosyolojisi: Kuram ve Uygulama der: Naci Soykan İstanbul: Dönence 2009, slr:19- 37.

 

“Unutmak İstemenin Boşluğunu Dolduranlar: Arabesk- Noir Ya Da Hiçlik Kutsamaları”, Karaelmas 2009 Medya Ve Kültür, der: Nurçay Türkoğlu Sevilen Toprak Alayoğlu, , İstanbul Urban 2009, slr:227- 239

 

“Geniş Zamanli Tarihin Şiiri”, der: Aslıhan  Doğan Topçu, Dervıs Zaım: Toplumsalın Eleştirisinden Geleneğin Estetiğine Yolculuk  Ankara: DE- Ki Nisan 2010

 

“Marxizm Ve Sinema: Hacimde İlmek Atmak” der: Murat İri, Sinema Araştırmaları

Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Kabalcı, 2010

 

“Taşrada Saklı Zaman Geri Dönülemeyen” der: Tül Akbal Süalp & Aslı Güneş, “Taşra’da Var Bir Zaman: Taşra kavramı üzerine tartışmalar İstanbul: Çitlembik, 2010

 

“Mutlu Sınıf Yoktur; Söyle Bunları”  der: Nedim Süalp / Aslı Güneş / Z. Tül Akbal Süalp SINIF İLİŞKİLERİ: Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi? İstanbul: Bağlam 2011 (Aralık)

 

“Vasatın teknolojisi Deneyimin tekhnesine karşı mıdır?”, Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik Devrim Yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji İstanbul Bağlam 2012 (Kasım)

 

“Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağinin Ardinda: “Gerçek” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler X : Sinema ve Hayal İstanbul Bağlam, 2013 slr: 303- 315

 

“Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağinin Ardinda:”Hayali Cihan Değer” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler X : Sinema ve Hayal İstanbul Bağlam, 2013, slr:315 323.

 

“Mutlu Sınıf Yoktur Söyle Bunları…” İşçi Filmleri, Öteki Sinemalar ed: Funda Başaran İstanbul:Yordam 2015, slr: 214- 240.

 

“Muhafazakar, Mağdur ve malum Israr “ Marka Takva Tuğra ed: K İnal, N. Sancar & U. B. Gezgin, İstanbul: Evrensel, 2015, slr:154- 158.

 

8. Projeler

 

Nisan 13 -  Mayıs 19, 1996

KÜLTÜR EIN GENDER-PROJECT AUS ISTANBUL Shedhalle Zürich

İstanbul’dan Bir Kültür Projesi

 

Ekim 4 – Kasım 9, 1997

KÜLTÜR KARANFILKÖY PROJECT

5th Uluslararası Istanbul Bienali

ve bu proje için hazırlanmış sessiz spot filmi: Karanfilköy’den Darphane’ye” 10”

 

Marmara Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Projesi “Zaman ve Mekan İlmekleri” adlı kısa makale film çalışması, Temmuz, 1999, 38”

 

Deprem’den sonra bilişsel iyileştirme projesi amacıyla Fima grubu olarak yapılan “Deprem Defteri”, film 30”

 

Mentalklinik OYUN 2002 Proje editörü 

 

Self 01 Mudam Camp de Base & :mentalKLİNİK Lüksenburg: 06. 10.- 11. 12. 2004

Proje editötü

 

Bianaryoccupations_ via:mantalKLINIK  _phase1.surface_           Project consaltant 03.09.- 09.09 2007

 

Atölye: 4.Uluslararası SineMardin Film Festivali baslıyor. 20 - 26 Haziran tarihlerinde Başkasının acısını anlamak” konulu konferans Atölye.  2009

 

“Present Future”, TENT Rotterdam Exhibition Immortality Friday /Vrijdag, 27.O2. 2OO9 (2O.OOh/u): Present Future Talks by a.o. /Lezingen van o.a. Museum of Non Participation (Karachi), :mentalKLINIK (Istanbul), Zeynep Tul Sualp Akbal (Istanbul). Moderated by/Geleid door Fatos Üstek. TENT., Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam, Netherlands/Nederland

 

 

“Son Donem Türk Sinemasında Alışkanlıklar, Değişimler Ve Yeni Duruşlar” Porf. Dr. Tül Akbal (Film eleştirmeni& Bahcesehir Universitesi) Engin Ertan, (sinema yazarı) Dan Faianru (ScreenDaily) Rudiger Suchsland (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Esin Moderatör Küçüktepepınar  Nisan 2009 / International İstanbul Film Festival Panel Discussion on Turkish cinema April 2009

 

Gezici İletişim Atölyeleri VYZ: Kendi Medyanı Yarat Proje sahibi ve koordinatörü

 

 Atölye 1: Şubat 2010: Artvin Hopa Biryaşam Derneği (TUBİTAK desteği ile

Atölye 2: Temmuz Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (Gazeteciler Cemiyeti desteği ile)

Gazeteciler Cemiyeti desteği ile

Atölye 3 Bahar 2010 Diyarbakır Belediyesi ve SODES ile Kısa film Atölyesi

Atölye 4: Şubat 2011 Van Van (Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi destekleri ile)

Atölye 5: Eylül 2011 Bozburun/Muğla (MATRACAP Hollanda ve Bahçeşehir Üniversitesi destekleri ile)

Atölye 6 Mart 2012 Ankara Film Festivali

Atölye 7 Şubat 2012 Kars Kars Sinema Topluluğu ile (MATRACAP Hollanda ve Bahçeşehir Üniversitesi destekleri ile)

Atölye 8: Haziran Mardin 2012 (MATRACAP Hollanda ve Bahçeşehir Üniversitesi destekleri ile)

Atölye 9 Temmuz VAN  2012 (MATRACAP Hollanda ve Documentarist ile

Atölye 10: Burhaniye belediyesi kent Tiyatrosu Mayıs 2013 (Burhaniye belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi destekleri ile)

Atölye 11 İstanbul Helin Başak Kültür ile

Atölye 12 Haziran 2014 Tranbzon SİNEZON ve Bahçeşehir Üniversitesi ile

 

TÜBİTAK 1001 / 11K221 nolu proje

TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE DAYANIŞMA HATTINDA ALTERNATİF BİR İLETİŞİM MODELİNE DOĞRU

30 Aylık Kasım 2011- Mayıs 2014

 

*******

9. İdari Görevler

2012-   2014    Bahcesehir Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı

2009 - 2014    Sinema ve Medya Çalışmalı Ana Bilim Dalı Başkanlığı

2009-   2012    Bahcesehir Üniversitesi Yüksek Lisans  ve Doktora programı Koordinatörlüğü,

2009-  2014    Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2004- 2005     Akademik yılı İstanbul Bilgi Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

1997- 1999     Beykent Üniversitesi GSF Dekan Yardımcışığı

2001- 2003     Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV & Sinema Bölüm Başkan Yardımcılığı  ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Society for Cinema And Media Studies

Fipresci /SİYAD

Siyad Belgesel Krulu

Visible Evidence Conferansı XVII 9-12 August 2010, Bogazici University, Istanbul 2010 Düzenleme Komitesi / member of the Organizing Committee.

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı Duzenleme Komitesi 2007-

ECC 2012

Communication in the Millenium, International symposium scientific committee member

Society for Cinema and Media 2010-2011

 

11. Ödüller

2011 Eskişehir Film Festivali En İyi Kitap Editor: Aslı Güneş İle birlikte Taşra’da Var Bir Zaman: Taşra kavramı üzerine tartışmalar, İstanbul: Çitlembik, 2010

 

 

 

12-Son 8 yılda verilen dersler

 

2006- 2007 

Bahar

FD 504 (MA) K. Türk Sineması Araştırmaları K.Has

  

FTV 5004 (MA) Film And TV Audiences, Bahcesehir Univeristesi

 

FTV 3946 Media Audiences, Bahçeşehir Universitesi

 

2008- 2009

Güz

FTV 5915 (MA) Theory and Literature of Film and Tv Studies, Bahçeşehir Universitesi

 

CMR6001 (PhD) Theories of Cinema, Media and Culture

 

FTV4923 TV Technology and Culture

 

FTV5888  Master Thesis

2008- 2009

Bahar

CMR6012       (PhD)

Comparative Research: Time And Space

 

FTV3946       

Media Audiences

 

FTV5018        (MA)

Urban Space and Cinema

FTV5888 Master Thesis

 

2009-2010

Güz

FTV 5915 (MA) Theory and Literature of Film and Tv Studies,

CMR6001 (PhD) Theories of Cinema, Media and Culture

 

FTV4923 1180 TV Technology and Culture

FTV5888  Master Thesis

 

 

2009- 2010

Bahar

CMR6012       (PhD)

Comparative Research: Time And Space

FTV5018        (MA)

Urban Space and Cinema

FTV3946       

Media Audiences

 

FTV5888 Master Thesis

 

FTV4911    raduation Project I         

 

  

2010-2011

Güz

FTV 5915 (MA) Theory and Literature of Film and Tv Studies,

CMR6001 (PhD) Theories of Cinema, Media and Culture

FTV4923 1180 TV Technology and Culture

FTV5888 5197 Master Thesis

2012-2013

Güz

FTV 5915 (MA) Theory and Literature of Film and Tv Studies,

CMR6001 (PhD) Theories of Cinema, Media and Culture

 

FTV4923 1180 TV Technology and Culture

FTV5888  Master Thesis

 

FTV4911 Graduation Project I

 

FTV4912 Graduation Project II

 

2013- 2014

Bahar

CMR6012       (PhD)

Comparative Research: Time And Space

FTV5018        (MA)

Urban Space and Cinema

 FTV3946    Media Audiences

FTV5888 Master Thesis

FTV4911            Graduation Project I         

 

FTV4912 Graduation Project II

 

 

 

Yurtdışı verilen dersler

 

“Focus in, Focus out, Out of focus & Inhale city, Exhale city” (Yüksek Lisans) Humboldt Universitesi Berlin, Kış 2005

“Cinema, Culture and Technology” (Yüksek Lisans) Humboldt Universitesi Berlin, Kış 2005

Guest lecturer in a event Before and After Gezi Academy of Fine Arts Vienna 10.05.2016

 

 

Uluslararası Juri Üyelikleri:

 

Uluslar arası İstanbul Film festivali FIPRESCİ 2003 Ulusal ve Uluslararası

Tursak 5. Uluslar arası Çevre Filmleri Uluslar arası Belgesel Film SİYAD

 

Ulusal Juri Üyelikleri

 

İF Kısa Film 2002

İF Kısa Film 2003

İF Kısa Film 2004

Tursak Sinema ve Tarih Belgesel SİYAD 2004

42. Antalya Film Festivali Kısa Film 2005

4. Bodrum Film Festivali Belgesel 2007

13. Avrupa Filmleri Festivali ve İkinci Uluslararası Altın Kaz/ Kars 2007 SİAYD Jurisi

16. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Ana Juri 2009

16th International Short Film Festival in Drama 2010

47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Belgesel Juri 2010

48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde SİYAD Uluslararası jürisi 2011

1. BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali BOZCAADA Internatıonal Festıval Of Ecologıcal Documentary, Uluslararası Jüri 2014

26th.ISTANBUL INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL juri 2014

 

15. Gezici Film Festivali program danışmanı

4-10- 17- 20 ARALIK Ankara- Artvin Üsküp 2009

Karşı/ ANTI bolum Küratörlüğü

 

16.  Gezici Film Festivali program danışmanı

3-10- 17- 20 ARALIK Ankara- Artvin Ordu 2010

Darbeler ve Taşra Bölümleri Küratörlüğü

 

17. Gezici Film Festivali program danışmanı

2-8 Aralık Ankara, 9-12 Aralık Sinop, 14-18 Aralık İzmir 2011

bottom of page