top of page
Bir

Bir

Oyun

Oyun

ZamanMekan Kuram ve Sinema

ZamanMekan Kuram ve Sinema

Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası

Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası

Taşrada Var Bir Zaman

Taşrada Var Bir Zaman

Devrim Yahut Vasat

Devrim Yahut Vasat

Külkedisi Manifestoları

Külkedisi Manifestoları

KİTAPLAR

1.            ZamanMekan: Kuram  ve Sinema: melez zamanların mekan gölgelerinde iklimler, rüzgarlar ve gece haritaları, Bağlam, Haziran 2004.

2.            Editor:  Kültür ve Toplum, İst:Hil, Kasım 1995

3.            Editör:  Oyun, Mayıs 2002

4.            Editör: İçindekiler, (İngilizce Fransızca ve Türkçe) Self01 Projesi, Mental Klinik & Production Musée d’Art Moderne Grand –Duc Jean Mudam Camp de Base, Luxembourg, 2004.

5.            Birhan Keskin, Tül Akbal Süalp Özen Yula, Eksik Kitap Tuhaf Defter,  (fiction) (İngilizce Fransızca ve Türkçe) Self01 Projesi, Mental Klinik & Production Musée d’Art Moderne Grand –Duc Jean Mudam Camp de Base, Luxembourg, 2004

6.            Z. Tül Akbal Süalp, Necla Algan Ayla Kanbur, Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası, Ankara De-Ki, 2008.

7.            Editor: Aslı Güneş İle birlikte Taşra’da Var Bir Zaman: Taşra kavramı üzerine tartışmalar İstanbul: Çitlembik, 2010

8.            Editor: M. Nedim Süalp / Aslı Güneş / Z. Tül Akbal Süalp SINIF İLİŞKİLERİ: Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi? İstanbul: Bağlam 2011 (Aralık)

9.            Editör: Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik Devrim Yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji İstanbul Bağlam 2012 (Kasım)

10.          Editör: Z. Tül Akbal Süalp Külkedisi Manifestoları desenler Nesrin Çelik İst:Doğan 2015 (Ekim)

Kitap Bölümleri

1.              "Yabanlar, Ötekiler Sudaki  Balıklar: Postmodern Koşullar mı, Postmodern Koşullanmalar mı?" Kültür ve Toplum 1 İst: Hil 1995, slr:64-88.

 

2.            “Outsider: Peçenin Önünde; Peçenin Ardında Mercek ve Kadraj Ayarlarından Yeni Konumlara: 2000’lerin Avangardı Mümkün mü?”, Dışarıda Kalanlar/ Bırakılanlar, yay. Haz: N Avcı, D Derman, S Kırca. A Yumul     İst: Bağlam, 2001slr:

 

3.            “Türkiye’de Sinema ‘Film Noir’ ya da Dışavurumcu İklimin İçinden Geçerken”  Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler II, İstanbul: Bağlam, 2001 slr: 89-98

 

4.            “Sokağa bakan pencereleriyle eleştirinin evi:  Eleştiri İktidarı kime verir? Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler III, İstanbul: Bağlam 2003, slr:11-24.

 

5.            “Sözün Hiç Kimsenin Ülkesine Sürgünü” ,  Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler IV, İstanbul: Bağlam 2005

 

6.            “Bir Deneyimin tarihi; tarih deneyimleri ve deneyim tarihi”, bildirisi Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler V  İstanbul: Bağlam 2006 slr: 41-48

 

7.            “Geleceğin puslu havasında silik duranı Unutma !”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VI ,  İstanbul: Bağlam 2007 slr:121-

 

8.            “Kamusal Alan, Deneyim ve Kluge”, Kamusal Alan, der: Meral Özbek, İstanbul: Hil Yayınları, 2005, slr:653- 675.

 

9.            “Vahşet Acı ve Sorumluluk”, Terör, Şiddet ve Toplum, der Firdevs Gümüşoğlu, İstanbul: Bağlam, 2006, slr:75- 87.

 

10.          “Adı Vasfiya bir hülyaydı”, adı: Atıf Yılmaz, Ankara: Dost 2006, 126-134.

 

 

11.          “Kent, İmge Özne ve “dışarlıklı” ZAMANMEKANLAR” zaman . mekan , İstanbul: YEM, 2008

 

12.          “Tarihin Uzun Bekleyenine” (Derleyenler D Hattatoğlu & G E Apaydın) Tuttuğumuz Yollar: Kenar Kuram Yöntem, Anahtar 2008

 

13.          “Hatirasi Çok Derin… Çalikuşu” 60’lar Türk Sineması.

 

14.          “Yabanıl, Dışarlıklı ve Lümpen “Hiçlik” Kutsamaları seyrelmiş toplumsallık ve yükselen faşizan hallerin  “post”lar zamanı...”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler VIII: Sinema ve Politika İstanbul: Bağlam 2009

 

15.          “Zaman ve mekana (Mü)dahil Olmak...” Edebiyat Sosyolojisi: Kuram ve Uygulama der: Naci Soykan İstanbul: Dönence 2009, slr:19- 37.

 

16.          “Unutmak İstemenin Boşluğunu Dolduranlar: Arabesk- Noir Ya Da Hiçlik Kutsamaları”, Karaelmas 2009 Medya Ve Kültür, der: Nurçay Türkoğlu Sevilen Toprak Alayoğlu, , İstanbul Urban 2009, slr:227- 239

 

17.          “Geniş Zamanli Tarihin Şiiri”, der: Aslıhan  Doğan Topçu, Dervıs Zaım: Toplumsalın Eleştirisinden Geleneğin Estetiğine Yolculuk  Ankara: DE- Ki Nisan 2010

 

18.          “Marxizm Ve Sinema: Hacimde İlmek Atmak” der: Murat İri, Sinema Araştırmaları

Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Kabalcı, 2010

 

19.          “Taşrada Saklı Zaman Geri Dönülemeyen” der: Tül Akbal Süalp & Aslı Güneş, “Taşra’da Var Bir Zaman: Taşra kavramı üzerine tartışmalar İstanbul: Çitlembik, 2010

 

20.          “Mutlu Sınıf Yoktur; Söyle Bunları”  der: Nedim Süalp / Aslı Güneş / Z. Tül Akbal Süalp SINIF İLİŞKİLERİ: Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi? İstanbul: Bağlam 2011 (Aralık)

 

21.          “Vasatın teknolojisi Deneyimin tekhnesine karşı mıdır?”, Z. Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik Devrim Yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji İstanbul Bağlam 2012 (Kasım)

 

22.          “Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağinin Ardinda: “Gerçek” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler X : Sinema ve Hayal İstanbul Bağlam, 2013 slr: 303- 315

23.          “Mişli Geçmişin Ülkesinde Kaf Dağinin Ardinda:”Hayali Cihan Değer” Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler X : Sinema ve Hayal İstanbul Bağlam, 2013, slr:315 323.

24.          “Mutlu Sınıf Yoktur Söyle Bunları…” İşçi Filmleri, Öteki Sinemalar ed: Funda Başaran İstanbul:Yordam 2015, slr: 214- 240.

25.          “Muhafazakar, Mağdur ve malum Israr “ Marka Takva Tuğra ed: K İnal, N. Sancar & U. B. Gezgin, İstanbul: Evrensel, 2015,

slr:154- 158.

bottom of page